PROIECTARE SI CONSTRUCTII PENTRU INDUSTRIA DE PETROL ȘI GAZE

  • Instalații pentru extractie petrolului și gazelor.

  • Conducte de petrol și gaze – de extractie sau magistrale.

  • Parcuri și stații de separare, tratare și măsurare pentru petrol și gaze.

  • Stații de injecție a apei sărate, cu posibilități de colectare, filtrare pana la nivelul trei, măsurare și injecție.

  • Instalații de automatizări pentru sonde și pentru procesarea gazelor

  • Stații de uscare a gazelor

  • Stații de carburanti

Strada Marin Mehedinteanu, nr 7 
100010 Ploiesti PH
Romania

Telefon: +40 344 140752
E-mail: office@ipm-partners.com
Web: www.ipm-partners.com