PROIECTARE SI CONSTRUCTII PENTRU INDUSTRIA DE PETROL ȘI GAZE

  • Instalații pentru extractie petrolului și gazelor.

  • Conducte de petrol și gaze – de extractie sau magistrale.

  • Parcuri și stații de separare, tratare și măsurare pentru petrol și gaze.

  • Stații de injecție a apei sărate, cu posibilități de colectare, filtrare pana la nivelul trei, măsurare și injecție.

  • Instalații de automatizări pentru sonde și pentru procesarea gazelor

  • Stații de uscare a gazelor

  • Stații de carburanti

Civil Projects

• Access roads and platforms to/for oil fields and

civil objectives: concrete based roads,

• Gravel-top roads and macadam roads,

• Building rehabilitation systems: PVC-vinyl windows

and door systems, aluminum based windows and

door systems,

• Polyurethane based insulation systems for roofs

and facades,

• Pipelines and piping systems for urban areas: water,

gas, sewage piping.

 

SERVICII TEHNICE

 

 

 • Inspectii tehnice/expertizari pentru instalatii de interventie/foraj/turle/masturi;

 • Evaluarea starii tehnice a conductelor îngropate.

 • Evaluarea starii tehnice a conductelor supraterane din rafinarii, combinate chimice, combinate energetice.

 • Evaluarea starii tehnice a recipientelor sub presiune si a rezervoarelor

 

 •  

Strada Marin Mehedinteanu, nr 7 
100010 Ploiesti PH
Romania

Telefon: +40 344 140752
E-mail: office@ipm-partners.com
Web: www.ipm-partners.com